اطلاعات تماس با کارینا بران تجارت

دفتر مرکزی: خیابان پیروزی

کارخانه:بزرگراه امام رضا، اتوبان خاوران، دور برگردان قیامدشت، 500متر به به سمت تهران
پلاک 22

صدای مشتری: 09034464004


تلگرام: karina2398borrantejarat@

اینستاگرام: karina.borran.tejarat@

ایمیل : karina.borran@gmail.com